Det er menneskelig å ha et ønske om å bli sett og hørt

Har du et behov for endring, men det er vanskelig
å sette fingeren på hva det er?
Kanskje opplever du en alvorlig livskrise nå?
Jeg støtter deg i din prosess med varme og interesse.
Vår relasjon er grunnlaget for en trygg utforsking
av hva du trenger og dine behov.

test