BEDRIFTER OG ORGANISASJONER

Jeg benytter gestaltorientert organisasjonsutvikling, aksjonsmetodikk og har vært i arbeidslivet siden 1976.

En organisasjon er et levende system med informasjonsflyt, relasjoner, nye ideer, gamle rutiner og kaos.

 

  • Fokus på relasjoner og samspill, på individ- og gruppenivå

  • Konflikter er muligheter, ikke bare et problemer

  • Ta tak i bedriftskultur / ukultur

  • Se helheter og deler i en organisasjon

  • Sett ansatte i fokus, se enkeltindivider og deres bidrag

  • Godt arbeidsmiljø, en sunn og god organisasjon gir gladere
    medarbeidere og bedre inntjening