SELVUTVIKLING OG TERAPI

Laila Vågenes - Gestaltterapeut Bergen

Drømmer du om å gjøre endringer i ditt liv?

Drømmer du om å gjøre endringer i ditt liv?

Laila Vågenes

Gestaltterapeut MNGF / MGPO

 • KOMMUNIKASJON

 • RELASJONSKOMPETANSE

 • MINDFULNESS

 • MINDFUL EATING 

 • LEDERSTØTTE

 • KONFLIKTHÅNDTERING

 • BISTÅ MED KVALITETSSYSTEM (ISO)

ARRANGEMENT

PRIVAT

BEDRIFT

ØNSKER DU EN POSITIV FORANDRING I LIVET ?

ØNSKER DU EN FORANDRING

 • Har du utfordrende valg i livet ditt

 • Opplever du at du står fast eller mangler livsglede?

 • Strever du med relasjoner og kjenner på ensomhet?

 • Står du i en krise, eller sorgprosess?

 • Kjenner du på meningsløshet og tomhet?

 • Er skam en kjent følelse for deg?

 • Sliter du på jobben eller er livet stressende og kaotisk?

 • Har du angst eller er deprimert?

 • Kommunikasjon og samhandling i gestaltperspektiv

 • Relasjonskompetanse

 • Bevisstgjøring

 • Verbal- og non-verbal kommunikasjon

 • Hva er kontakt - kontaktformer

KUNDEREFERANSER

Vi har også brukt Laila ifm opplæring av QA systemet til ny Daglig Leder og ny QA Ansvarlig i bedriften.

Laila er strukturert, løsningsorientert og lojal. Hun besitter høy kompetanse innenfor både utvikling og vedlikehold av kvalitetssystem. Hun kommer godt overens med alle hun er i kontakt med, og tilpasser seg den enkeltes behov ifm opplæring. 

Vi kan gi Laila våre beste anbefalinger.
 

Gry S Haaland - Callenberg AS

Laila var en del av min ledergruppe (for HVAC nybygg og ettermarked) og dermed en nær kollega og rådgiver. Spesifikt hadde hun hovedansvaret for å videreutvikle og drifte QA systemet for Callenberg AS.
Hun var med på strategiarbeid og sette/bestemme mål for HVAC gruppen. Dette omfattet selve ledergruppen, samt de ulike avdelinger og ikke minst enkeltpersoner i HVAC organisasjonen. Fulgte opp og bistod grupper og en-til-en for å bringe organisasjon videre mot sine målsetninger.  
Var sentral ved konflikthåndtering i alle faser både diagnose/analyse, men ikke minst ved iverksetting av nødvendige tiltak.

Alt gjøres med mennesket i fokus, presise analyser og godt humør! 

Kjell Grasbakken - Director Offshore HVAC

Laila har ledet gestalt gruppeveiledning for våre rusterapeter, psykologer og ledelsen ved 12 Trinnsklinikken

fra og med høsten 2017.  Vi fortsetter samarbeidet fremover.

 

Våre ansatte melder om faglig dyktighet som har bidratt til åpenhet og god veiledning av våre ansatte.

Vi har hatt ulike tema oppe på agendaen for å fremme trygghet og selvfølelse hos personalet.

Samt at Laila har et variert repertoar av verktøy og øvelser hun benytter.

Laila kan virkelig anbefales som veileder innen gestaltterapi

 

Anita Sørnes - Daglig leder - Unicare 12 Trinn