Mindfulness

Oppmerksommhet og nærvær

Mindfulness er et perspektiv og en tilnærming som vinner stadig større innflytelse innenfor terapi, veiledning, pedagogikk og ledelse. Mindfulness oversettes til norsk med oppmerksomt nærvær, og beskriver en sinnstilstand kjennetegnet av en ikke-dømmende oppmerksomhet på det som erfares i øyeblikket. I dagligtale kan vi si at det er å møte egne følelser og tanker, og andre mennesker med en vennlig og aksepterende holdning. Oppmerksomt nærvær betegnes gjerne som en sinnstilstand, og man bruker oppmerksomhetstrening for å bevege seg mot den tilstanden. Oppmerksomhetstrening er enkle øvelser som hjelper oss til å være tilstede i øyeblikket.