Laila Vågenes

Gestaltterapeut

Jeg har allsidig bakgrunn blant annet fra private næringsliv, konfliktråd, familieråd og barnevernsinstitusjoner.

I 1999 jobbet jeg som teknisk tegner og ble kjent med gestaltveiledning via konfliktrådet i Hordaland. Det ble starten på en livslang kjærlighet som førte meg videre til veilederutdannelse på VID i Bergen.

Jeg har terapeututdannelse på Norsk Gestaltinstitutthøyskole i Oslo, med påfølgende videreutdanning i New York hos Ruella Frank, «Developmental Somatic Psychotherapy.
 

Jeg har jobbet og utdannet meg parallelt gjennom mange år, og praktisert som terapeut og veileder på ulike måter. Studier på Mindfulness studiet på VID, gav meg personlig vekst og økte min kompetanse.

Høsten 2018 fullførte jeg instruktørutdannelse for mindful eating.
September 2019 begynte jeg å undervise i VEKS fag på IFH Institutt for Helhetsmedisin – Etikk, personvern, kommunikasjon og terapeutens rolle. (Offentlig godkjent fagskole for massasjeterapeuter og soneterapeuter.) Mine styrker er min evne til relasjonsbygging, kunnskaper om terapi og veiledning, og lang erfaring i å møte mennesker der de er. Min erfaring med meditasjon og yoga gir meg en sammenheng mellom det psykiske og fysiske. Vi er ofte «hodeorienterte» og trenger kontakt med kroppen. Jeg inviterer til praktiske øvelser, tilrettelegger for integrering av oppdagelser og forståelse.