Veiledning

Målsetninger og måloppnåelse

Jeg har over flere år hatt prosessveiledning for miljøterapeuter i grupper og individuelt. De jobber med ROP pasienter, oppfølgingstjeneste og barnevernsinstitusjon.
Når jeg veileder er det på et gestaltterapeutisk grunnlag og en pedagogisk metode hvor den som blir veiledet øker sin mestringskompetanse gjennom egen erfaring og oppdagelser. I en typisk veiledningssituasjon vil vi kunne oppleve både veiledning, målsetting, råd og støtte. Det kan foregå både i gruppe og på individuelt nivå.
Min erfaring og kunnskaper om mindfulness er også naturlig å bruke her. Hvor mye eller hvor lite avhenger ofte av gruppene, det er ulike behov og ønsker.
En oppmerksomhetsøvelse er ofte en god inngang for lettere å komme i kontakt med kroppen, ikke bare forbli i tankene. På den måten blir vi mer bevisst på oss selv, og vi kan forstå mer av hva som skjer i relasjoner med andre.

Ofte har den som blir veiledet med seg en problemstilling eller et tema som vi jobber med. I tillegg er mitt ansvar som veileder det samme som i terapi. Det innebærer oppmerksomhet på det som oppstår i øyeblikket, i relasjonen, bringe det inn, uavhengig av tema. Det viser seg ofte at det har en betydning og sammenheng med det som veiland trenger i sin utvikling. I mine veiledningstimer kan oppmerksomt nærvær også være en metode for å utforskning, gjennom enkle øvelser som øker egen bevisstgjøring på hvorfor, og hvilket grunnlag man foretar valg.
Dette er alltid en invitasjon både til grupper og enkelt klienter.