stones-451329_1280.jpg

Veiledning

Målsetninger og måloppnåelse

Veiledning på gestaltterapeutisk grunnlag er en pedagogisk metode hvor den som blir veiledet øker sin mestringskompetanse gjennom egen erfaring og oppdagelser. I en typisk veiledningssituasjon vil vi kunne oppleve både veiledning, målsetting, råd og støtte. Det kan foregå både i gruppe og på individuelt nivå.

Ofte har den som blir veiledet med seg en problemstilling eller et tema som vi jobber med. I tillegg er mitt ansvar som veileder det samme som i terapi. Det innebærer oppmerksomhet på det som oppstår i øyeblikket, i relasjonen, bringe det inn, uavhengig av tema. Det viser seg ofte at det har en betydning og sammenheng med det som veiland trenger i sin utvikling.

ARRANGEMENTER