ERFRARING OG KOMPETANSE
ARBEID

2019 - d.d

2017 - d.d  
2017 - d.d 
2015 - 2017 
2013 - 2015 
2009 - 2013 
2007 - 2009 
2005 - 2007 
1999 - 2005 
1998 - 1999 
1995 - 1999 
1994 - 1995 
1992 - 1994 
1992 - 1992
1989 - 1990 
1985 - 1989 
1982 - 1984 
1976 - 1981

IFH Institutt for Helhetsmedisin - Undervisning i VEKS fag. Etikk, personvern, kommunikasjon og terapeutens rolle
Crux Styve Gard (barnevernsinstitusjon) Miljøterapeut
ATAU Kompetanse Gestalt terapeut MNGF
Callenberg Technology Group (Navn skiftet fra WTS til CTG) HR&HSEQ Director

Callenberg Technology Group HSE&Q Manager

Callenberg Technology Group LCI / QA – Coordinator
Bravida Oil & Energy AS  Administrasjonsleder/ LCI / QA – Koordinator
Garnestangen Ungdomssenter Miljøarbeider
Helgesen Tekniske Bygg AS. Teknisk tegner, HMS/K, FDV Dokumentasjon
Framo Engineering AS  Selvstendig næringsdrivende, teknisk tegning
Osterøy Kommune / Bergen Kommune.- Lærervikar
Fjord Møblar - Teknisk tegning, etablering av struktur arkiv
Frank Mohn AS (Flatøy) - Selvstendig næringsdrivende, teknisk tegning
Folkeuniversitet Hordaland, Studie sekretær
Osterøy Kommune - Landoppmåling, assistent (Teknisk etat)
Frank Mohn AS Heldal - Teknisk tegning
E.Galtung Døsvig - Butikkmedarbeider
Ekstrajobber ved siden av skole, Oasen Restaurant og Selskapslokaler,NP.Stender

2003 - 2007 
1999 - 2007 
1997 - 1999

Tilleggsarbeid kveld 

Koordinator familieråd

Konfliktråds megler (Konfliktrådet for Hordaland)

Statens Dyrehelsetilsyn, Dyrevernsnemda for Osterøy                        

UTDANNING

2018 - 2019

2017 - 2017
2013 - 2015 


2011 - 2015 
2010 

2010
2007 
2005 
2005 
1995 - 1998 
1982 
1980 

Instruktør Mindful Eating, Undervisning fra universitet i California.

Vitenskapelig Internasjonal Diakonal Høgskole -Videreutdanning i Mindfulness (30 studiepoeng)
Center For Somatic Studies, New York - (Viderutdanning gestalt, individuelt/gruppe/organisasjons nivå)
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, - Gestalt Terapeut (120 studiepoeng)
Teknologisk Institutt – Kvalitets leder skolen - Sertifikat forbedring-ledelse og måling (Modul. III)
University of Cambrigde – Business English Certificate Preliminary
Haraldsplass Diakonale Høgskole - Viderutdanning i veiledning (Gruppe nivå) Del II (30 studiepoeng)
Universitetet I Bergen - Personal psykologi (15 studiepoeng)
Haraldsplass Diakonale Høgskole - Viderutdannelse i veiledning (Person nivå) Del I (30 studiepoeng)
Studie kompetanse. Bergen Katedralskole
Teknisk tegning Bergen Yrkesskole
Birkeland Folkehøgskole. Sosiallinje I

 

KURS

2019

2019

2018

2018

2017 
2016 
2015 
2013 
2013 
2013 
2013 
2013 
2013 
2004 
1987 - 2005 

Handlekraft, kompetanseprogram om traumebevisst omsorg for ansatte i statlige og private barneverntiltak.

Prosesslederprogram, aksjonsmetodikk i arbeidslivet

TERMA (terapeutisk møte med aggresjon)

Rettighetsforskriften Barnevern

Ulike kurs relater til gestalt terapi, organisasjon, veiledning
Ulike kurs relater til gestalt terapi, organisasjon, veiledning
NEMKO – «Ny standard ISO 9001:2015, ISO 14001:2015»
NEMKO - “Miljøledelse” – NS-EN ISO 14001:2004
NEMKO - Audit technique – NS-EN ISO 19011:2011
NEMKO - RISK Management ISO 31000:2009
HMS-24 Statoil
Sikkerhetstrening Kollsnes
AT/SJA
HMS kurs (40 timer)
Varierte nye/oppgraderings kurs i teknisk tegning, auto cad, auto cad 2D, Auto cad revit 3D

 

VERV

2003 - 2007 
1999 - 2003 
1995 - 1999
1991 - 1995 

Vara for leder, kontrollutvalg i Osterøy kommune
Leder av kontrollutvalg i Osterøy kommune)
Medlem i kontrollutvalg i Osterøy kommune)
Medlem i komite for kultur og oppvekst, Osterøy kommune