Workshop i kommunikasjon

Hvem er du i møte med andre?

Jeg tilbyr workshops med øvelser og refleksjoner, som kan hjelpe deg til å bli tydeligere med hvem du blir i møte med andre, og på den måten stå mer støtt i deg selv.

Vi påvirker og blir påvirket i relasjoner med forskjellige personer. Hva skal til for at du og jeg kan oppleve å være oss selv når vi er sammen? Hvordan stå i situasjoner der du føler deg misforstått og tillagt egenskaper og følelser du ikke har eller unngå å gjøre det samme mot andre?

Mine workshops er både for rene faggrupper, så vel som tverrfaglige grupper. Der man kan møtes, skape utvikling og forståelse for hverandre og sammen med hverandre. Det vil si grupper for deg som jobber i barnevernet, NAV, på institusjoner og andre bedrifter.

ARRANGEMENTER