PROSESSVEILEDNING

Fra november 2019 vil jeg starte grupper for personer som jobber med mennesker i utfordrende livssituasjoner. Det vil si grupper for deg som jobber i barnevernet, NAV, på institusjoner og lignende.

Selv har jeg erfaring med å jobbe som miljøterapeut i medleverturnus ved en barnevernsinstitusjon. Inn i dette arbeidet bringer jeg med meg kompetanse tilknyttet (gestaltteori og mindfulness). Denne kompetansen har vist seg å være av stor verdi i arbeidet, og jeg har derfor lyst til å dele denne med andre i feltet.

Vi som jobber med sårbare mennesker i utfordrende livssituasjoner kan oppdage hvordan man selv blir utfordret i disse møtene. Slike møter kan fremme frustrasjon og en opplevelse av hjelpeløshet. Spørsmålet vil da være, hvordan kan jeg bruke utfordrende situasjoner jeg står i til å utvikle meg selv til en sterkere og tryggere fagperson.

Forståelse av prosess og selvutvikling er grunnsteinen i det å kunne ivareta seg selv. Jo mer man jobber med seg selv, jo bedre man kjenner seg selv, jo bedre forutsetninger vil man ha for å jobbe med mennesker i utfordrende livssituasjoner.

Strukturen i mine veiledningsgrupper baserer seg på en kombinasjon av gestaltteori og -praksis, samt mindfulness og aksjonsmetodikk. Prosessveiledning og selvutvikling er kjernen i arbeidet som blir gjort. Jeg vil tilby veiledning for både rene faggrupper, så vel som for tverrfaglige grupper, hvor man kan møtes å skape utvikling og forståelse for hverandre og sammen med hverandre.

For de som ønsker det så tilbyr jeg også individuell veiledning i samme feltet.