WORKSHOP I KOMMUNIKASJON

Workshop i kommunikasjon

Jeg tilbyr workshops med øvelser og refleksjoner, som kan hjelpe deg til å bli tydeligere med hvem du blir i møte med andre, og på den måten stå mer støtt i deg selv.

Vi påvirker og blir påvirket i relasjoner med forskjellige personer. Hva skal til for at du og jeg kan oppleve å være oss selv når vi er sammen? Hvordan stå i situasjoner der du føler deg misforstått og tillagt egenskaper og følelser du ikke har eller unngå å gjøre det samme mot andre?

Mine workshops er både for rene faggrupper, så vel som tverrfaglige grupper. Der man kan møtes, skape utvikling og forståelse for hverandre og sammen med hverandre. Det vil si grupper for deg som jobber i barnevernet, NAV, på institusjoner og andre bedrifter.

GESTALTTERAPI

Refleksjoner og tilstedeværelse

De grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at de tydeligere kan erkjenne og se seg selv og sine valg.

Denne bevisstgjøringen skapes gjennom samtale, eksperimenter og rollespill. Metodene brukes også til bearbeidelse av tidligere, uferdige opplevelser (som blir kalt uavsluttede gestalter), kriser og i egenutvikling.

Gestaltterapi bygger på den tro at økt erkjennelse om seg selv skjer i øyeblikket, i situasjoner der klient og terapeut møtes. Det kan ikke planlegges inn i fremtiden, men kommer spontant i arbeide mellom klient og terapeut.

 

VEILEDNING

Målsetninger og måloppnåelse

Veiledning på gestaltterapeutisk grunnlag er en pedagogisk metode hvor den som blir veiledet øker sin mestringskompetanse gjennom egen erfaring og oppdagelser. I en typisk veiledningssituasjon vil vi kunne oppleve både veiledning, målsetting, råd og støtte. Det kan foregå både i gruppe og på individuelt nivå.

Ofte har den som blir veiledet med seg en problemstilling eller et tema som vi jobber med. I tillegg er mitt ansvar som veileder det samme som i terapi. Det innebærer oppmerksomhet på det som oppstår i øyeblikket, i relasjonen, bringe det inn, uavhengig av tema. Det viser seg ofte at det har en betydning og sammenheng med det som veiland trenger i sin utvikling.

 

MINDFULNESS

Oppmerksommhet og nærvær

Mindfulness er et perspektiv og en tilnærming som vinner stadig større innflytelse innenfor terapi, veiledning, pedagogikk og ledelse. Mindfulness oversettes til norsk med oppmerksomt nærvær, og beskriver en sinnstilstand kjennetegnet av en ikke-dømmende oppmerksomhet på det som erfares i øyeblikket. I dagligtale kan vi si at det er å møte egne følelser og tanker, og andre mennesker med en vennlig og aksepterende holdning.

 

Oppmerksomt nærvær betegnes gjerne som en sinnstilstand, og man bruker oppmerksomhetstrening for å bevege seg mot den tilstanden. Oppmerksomhetstrening er enkle øvelser som hjelper oss til å være tilstede i øyeblikket. 

 

MINDFUL EATING

Forandre ditt forhold til mat for alltid, gjennom mindful eating. 

ROS tilbyr nå kurset «Bli venn med maten». Dette er et 8-ukers kurs proppet med praktiske øvelser som vil hjelpe deg å gjenopprette et sunt og gledesfylt forhold til mat. Fylt av øvelser som hjelper deg å forstå egen kropp og følelser og hva disse prøver å kommunisere.

Gjenoppdag metthetsignalene i kroppen, lær deg å kjenne forskjellen på sult og indre uro, erfar hva som skjer når du kobler på hele sanseapparatet når du spiser, erfar hvordan ulike smaksopplevelser påvirker følelsene dine forskjellig, og sist men ikke minst – opplev hva små stunder med stillhet og ro kan bidra med i livet ditt.

https://nettros.no/aktiviteter/